Mr. Trudy Dammers

Echtscheiding- en echtscheidingsbemiddeling vindt mr. Trudy Dammers een boeiend terrein: “Het heeft raakvlakken met alle aspecten van het leven en met het juridische vakgebied. Er zitten fiscale, psychologische en financiële aspecten aan.”

Zij heeft inmiddels een flinke ervaring opgebouwd op dit gebied, dat volgens haar vaak wordt onderschat “Je kunt het er niet zomaar even bij doen. Het is echt een specialisme!”.
Zelf stelt zij er een eer in om haar deskundigheid te laten aanvullen door die van anderen waar dat noodzakelijk is. Zij werkt samen met vaste financieel adviseurs die een echtscheidingsconvenant screenen uitsluitend op de financiële en de fiscale paragraaf. “Cliënten krijgen dan ook een op maat geschreven advies dat ook financieel en fiscaal volledig klopt.”

Een zaak van verschillende kanten kunnen bezien, dat is één van de terugkerende thema’s in het werk van de juriste die graag bemiddelingszaken op zich neemt. Wanneer zij voor één partij optreedt zal Dammers toch proberen om met de wederpartij in gesprek te komen, met als uitgangspunt: “Hoe krijg je de partijen bij elkaar met als doel het beste resultaat met zo min mogelijk kosten voor alle betrokkenen”. Wanneer dit ondanks haar pogingen niet tot de mogelijkheden behoort zal Dammers pas dan cliënten adviseren een procedure te starten.

Onderwijsrecht

Vóór haar advocatenbestaan heeft Dammers ruim 20 jaar als docente middenin het maatschappelijk leven gestaan. Een voordeel, merkt zij: “Die ervaring neem je mee in je juridische praktijk”. Als advocaat beweegt zij zich regelmatig op het gebied van het onderwijs. Niet zonder voldoening kijkt zij terug op de eerste schadevergoeding welke in Nederland door een school werd betaald aan twee kinderen die langdurig waren gepest. Dammers trad voor de ouders op.

Gelet op de zeer complexe wetgeving op het gebied van het onderwijs, is Dammers zich daarin steeds verder gaan specialiseren. Zij staat een toenemend aantal ouders bij dat ernstige problemen ondervindt om hun kind op de juiste school te krijgen, waar passend onderwijs kan worden aangeboden. Met name speelt dit bij kinderen die kampen met een stoornis en aanvullende begeleiding nodig hebben. Ook staat Dammers ouders bij die te maken hebben met overtreding van de Leerplichtwet buiten hun schuld en tengevolge daarvan ten onrechte in het strafrechtcircuit belanden met alle schadelijke gevolgen vandien.

Trudy Dammers studeerde aan de Rijksuniversiteit in Leiden en rondde haar studie af in 1996. Na stages bij de rechtbanken Haarlem en Alkmaar en vervolgens bij een advocatenkantoor, werd zij gegrepen door de advocatuur. Na haar beëdiging in 1998 maakte zij deel uit van het Amsterdamse kantoor Van Driem Advocaten. In 2003 richtte zij samen met de mrs. Pluis en Goppel het kantoor DPG Advocaten op. Sinds april 2010 is Dammers haar eigen kantoor gestart onder de naam Dammers Advocatuur & Mediation.